Tabcorp gedragscode voor verantwoord gokken

By Admin

verantwoord gebruik van de computer, tablet, (mobiele) telefoon, internet, e-mail en andere huidige en toekomstige elektronische informatie- en communicatiemiddelen. gokken enz.) en sites die niet aan onze fatsoensnormen voldoen, tenzij dit in het 3. Gedragscode voor leerlingen en ouders . 6

De gedragscode geeft de wijze aan waarop binnen Pieter van Foreest wordt omgegaan met , internet en social media en bevat regels voor verantwoord gebruik hiervan en controle op deze regels. Gestreefd wordt naar een goede balans tussen verantwoord -, internetgebruik en gebruik social media en bescherming van de privacy van cliënten en medewerkers. Deze tweede versie van de Gedragscode Gezondheidsonderzoek (code Goed Gedrag) is een coproductie van een commissie van de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) onder voorzitterschap van prof. dr. D.E. Grobbee en sinds medio 2002 van de Commissie Regelgeving van Onderzoek (COREON) van de Vereniging voor Epidemiologie (VvE) en de 9 Ahold Gedragscode 9 3. Handel eerlijk en verantwoord 3.1 Relaties met klanten Medewerkers dienen iedere klant respectvol te behandelen en moeten zich er redelijkerwijs voor inspannen dat de klant zich welkom voelt Producten en diensten van eigen merk moeten op ethisch verantwoorde en eerlijke wijze worden gepresenteerd. 3.2 Relaties met leveranciers Medewerkers dienen bij de selectie van en Nov 16, 2015 · Gokken kan je elke minuut van de dag. Nooit eerder was er zoveel reclame voor kansspelen. Nooit werd zoveel geld vergokt. Belgen spelen elk jaar voor 1.5 miljard euro op bingotoestellen, weddenschappen, lottospelen, goksites,in speelautomatenhallen en casino’s. Strategie voor informatiebeveiliging; Verantwoord gokken; Vaardigheden. Kansspelactiviteiten beheren; Klachten over spelen behandelen; ICT-risicobeheer ten uitvoer brengen; Ethische gedragscode voor kansspelen volgen; Team leiden; Klachten van klanten afhandelen; Conflictbeheersing toepassen; Navolging van beleid garanderen; Optionele kennis en

Alcohol, drugs, gamen en gokken Door de maatregelen rondom corona blijven mensen zoveel mogelijk thuis. Dat kan extra spanning opleveren als er sprake is van alcohol- of drugsgebruik. Maar ook wanneer er mensen in huis zijn die (overmatig) gamen of gokken. Meer dan ooit kunnen deze onderwerpen iets doen met jou of je gezin.

De gedragscode geeft de wijze aan waarop binnen Pieter van Foreest wordt omgegaan met , internet en social media en bevat regels voor verantwoord gebruik hiervan en controle op deze regels. Gestreefd wordt naar een goede balans tussen verantwoord -, internetgebruik en gebruik social media en bescherming van de privacy van cliënten en medewerkers. 9 Ahold Gedragscode 9 3. Handel eerlijk en verantwoord 3.1 Relaties met klanten Medewerkers dienen iedere klant respectvol te behandelen en moeten zich er redelijkerwijs voor inspannen dat de klant zich welkom voelt Producten en diensten van eigen merk moeten op ethisch verantwoorde en eerlijke wijze worden gepresenteerd. 3.2 Relaties met leveranciers Medewerkers dienen bij de selectie van en

Strategie voor informatiebeveiliging; Verantwoord gokken; Vaardigheden. Kansspelactiviteiten beheren; Klachten over spelen behandelen; ICT-risicobeheer ten uitvoer brengen; Ethische gedragscode voor kansspelen volgen; Team leiden; Klachten van klanten afhandelen; Conflictbeheersing toepassen; Navolging van beleid garanderen; Optionele kennis en

De prive-sector tekent een gedragscode voor verantwoorde reclame en marketing De leden van BAGO hebben een gedragscode ondertekend die hen verbindt tot ethische en verantwoorde reclame en marketing. Middels dit initiatief willen ze zich engageren om hun reclamebeleid integraal te baseren op een verantwoord spelbeleid, op het informeren van de gokken enz.) en sites die niet aan onze fatsoensnormen voldoen, tenzij dit in het kader van een les uitdrukkelijk is toegestaan. Het is verboden de computerfaciliteiten te gebruiken voor pesten, haat zaaien, bedreiging of gelijksoortige activiteiten. Je mag geen hardware openen, verplaatsen of meenemen (uitgezonderd laptops als Daar staat de Nederlandse stichting Speel Verantwoord geheel achter. De nieuwe gedragscode heeft vooral betrekking op online gokken. De EGBA wil vooral toezien dat er niet wordt geadverteerd op social media en richt zich vooral op de jeugd. Die groep is het meest gevoelig voor prikkels en bij hen ligt verslaving oip de loer. De gedragscode geeft de wijze aan waarop binnen Pieter van Foreest wordt omgegaan met email, internet en social media en bevat regels voor verantwoord gebruik hiervan en controle op deze regels. Gestreefd wordt naar een goede balans tussen verantwoord email-, Voor de gedragscode heeft de werkgever de volgende uitgangspunten genomen: 3.1 De werkgever streeft voor een goede balans tussen verantwoord e-mail- en internetgebruik en bescherming van de privacy op de werkplek van medewerk(st)ers en derden die voor de werkgever werken. De gedragscode geeft de wijze aan waarop binnen Pieter van Foreest wordt omgegaan met , internet en social media en bevat regels voor verantwoord gebruik hiervan en controle op deze regels. Gestreefd wordt naar een goede balans tussen verantwoord -, internetgebruik en gebruik social media en bescherming van de privacy van cliënten en medewerkers. Deze tweede versie van de Gedragscode Gezondheidsonderzoek (code Goed Gedrag) is een coproductie van een commissie van de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) onder voorzitterschap van prof. dr. D.E. Grobbee en sinds medio 2002 van de Commissie Regelgeving van Onderzoek (COREON) van de Vereniging voor Epidemiologie (VvE) en de

Deze gedragscode geeft aan op welke wijze binnen onze Vereniging wordt omgegaan met alle in de scholen aanwezige elektronische informatie- en communicatiemiddelen, dus zowel privé- als schoolapparatuur. Deze regeling omvat gedragsregels ten aanzien van verantwoord gebruik van de

Deze gedragscode omschrijft de regels voor het gebruik van internet, e-mail, intranet en sociale media (hierna tezamen “internet”) voor de scholen van OVO Zaanstad. De volgende punten zijn overwogen bij het vaststellen van deze gedragscode: 1. Gebruik van het internet is voor velen binnen OVO Zaanstad nodig om hun werk goed te Een grote groep institutionele beleggers leeft de getekende gedragscode voor verantwoord beleggen van UNPRI niet na. Deze door de VN gesteunde organisatie onderneemt nu stappen. Als engagement niet werkt dan volgt uitsluiting. Dat geldt voor voeding, drank, roken en dus ook voor gokken. Dit betekent wat mij betreft dat in alle facetten van de gokmarkt, de maatschappelijke verantwoordelijkheid bovenaan moet staan. Je had het net over de belspellen; die waren tussen 1996 en 2007 actief op televisie. Deze 'Gedragscode Elektronische informatie- en communicatiemiddelen' is vastgesteld door het bestuur en de GMR. Deze gedragscode is bindend en van medewerkers van de scholen binnen Marenland (alsmede stagiaires, vrijwilligers, invalkrachten en ouders die binnen de school werkzaam zijn) wordt verwacht dat zij hiervan op de hoogte zijn.